For forespørsler ring: 480 22 979

Home » IT-strategi

IT-strategi

En IT- strategi er bedriftens plan for å forbedre virksomheten ved hjelp av IT. Bakgrunn og formål med en IT-strategi er å tenke gjennom hva vi vil med IT, hva skal vi prioritere, hva skal vi gjøre selv og hva skal vi outsource og hvilke konsekvenser ulike tiltak vil få. En IT-strategi skal omhandle strategiske sider ved bedriftens bruk av IT og de skal være konkretisert i satsinger.

Det er veldig viktig å være bevisst på hvordan man skal oppnå de målene man har satt seg, og gjennom en god strategi og gjennomtenkt plan for markedsføring på internett vil det være langt bedre muligheter til å oppnå disse målene.

Sandberg IT vil hjelpe til med å utarbeide en god IT-strategi slik at de riktige valgene blir tatt i henhold til satsning og valg av verktøy. Dette vil gi gevinst i form av lave kostnader og økte inntekter, direkte og inndirekte.

Ta kontakt for mer info og tilbud

Tilbake til tjenester